Groepsaccommodatie

"De Riethoeve"

HUISREGELS
1. Voor het in gebruik nemen van de accommodatie ontvangen wij graag een KOMPLETE LIJST met de naam,  geboortedatum en woonplaats van alle groepsdeelnemers en de leiding die blijven slapen. Dit i.n.m. het verplichte verblijfsregister. Bij aankomst controleert u het gehuurde en meldt u eventuele schade, gebreken of vermissingen. Na akkoord bevinden bent u verantwoordelijk voor de gehuurde accommodatie.
2. Vanzelfsprekend draagt u er zorg voor, dat de accommodatie steeds in een schone en hygiënische staat verkeert. Afval wordt uitsluitend in de daarvoor bestemde afvalbakken gedeponeerd. Berg eetbare zaken zo op, dat muizen en ander ongedierte er niet bij kunnen!
Bij vertrek dient u de accommodatie en de directe omgeving daarvan weer veegschoon en opgeruimd achter te laten.
3. De accommodatie wordt door ons zelfverder schoongemaakt.
4. Voor het GEHELE SLAAPGEBOUW geldt een ABSOLUUT ROOK- EN DRANKVERBOD!!!! Brandblusmiddelen en nooduitgangen mogen uitsluitend bij calamiteiten gebruikt worden!
5. Nachtrust: In beginsel van 23.00 tot 8.00 uur.
Respecteer ook BUITEN HET TERREIN de nachtrust van anderen!
6. Auto, bromfiets, scooter en fiets mogen uitsluitend gestald worden op de daarvoor bestemde plaatsen.
7. Het houden van een barbecue is alleen toegestaan na onze toestemming! Dit is i.v.m. de brandveiligheid!
8. Het houden van een kampvuur is niet toegestaan!
9. Opzettelijke vernielingen of vervuilingen van inventaris wordt niet getolereerd.
10. Wij hebben altijd het recht om, al dan niet na voorafgaande waarschuwing, bij het overtreden van deze regels, het niet nakomen van de bepalingen van de huurovereenkomst, of het niet opvolgen van onze aanwijzingen, de toegang tot het terrein te ontzeggen aan een of meerdere leden van de groep!